Vrouwentongen jaargang 1


Vrouwentongen nr 4, mei 1978

Vrouwentongen nr 4, mei 1978

  Vrouwentongen,
Een maandblad dat bedoeld is voor alle vrouwen in Nijmegen en omstreken. Alle richtingen binnen de vrouwenbeweging die hier bestaan willen we aan het woord laten. We volgen daarbij als redaktionele lijn dat we publiceren vanuit een feministiese visie, en dat we met dit blad zinvolle bijdragen leveren aan het gebeuren binnen de vrouwenbeweging. Artikelen die niet passen binnen deze lijn publi­ceren we niet. Bij niet-plaatsing van ingezonden brieven krijgt men een reaktie van de redaktie, waarin we dit besluit motiveren. In de redaktie zitten behalve mensen die aktief zijn op het Vrouwencentrum ook mensen uit andere groeperingen binnen de Nijmeegse vrouwenbeweging. We ondertekenen de artikelen die we zelf schrijven met onze voornaam (een enkele keer met een pseudo­niem). Artikelen van buiten worden ondertekend met de volledige naam of pseudoniem (naam dan bij de redaktie bekend). Redaktie: Maja d'Hondt, Jeannette Janssen Duyghuysen, Muck Leyen, Wilma Meeus, Irma Bogers, Loekie Harder, Silvia Lammers, Rieneke Wijland, Biennette Moraal, Jeske Nelissen en Liesbeth Sluiter. Typistes: Mariëtte Hendriks en Cok den Boer.
  

INHOUD oa.:

  • Straatterreur
  • Interview met Marga, vaste kracht van het Vrouwencentrum
  • Aktie: de anti-hoer verklaring
  • Feministies? Vrouwenwerk en vrouwenwerk is twee
  • Vers van de pers: Hoe bevallen bevallingen?
  LEES ONLINE

vrouwenbeweging Nijmegen 1978
1978 Heksennacht Nijmegen
Op 19 mei 1978 vindt in Nijmegen de eerste Heksennacht plaats. De ruim 1500 vrouwen die demonstreren worden geconfronteerd met agressieve reacties en krijgen weinig steun van de politie. Deze poster is in juli 1978 een bijlage van Vrouwentongen.

1978 Heksennacht
De oproep om toch aangifte te doen bij de politie wordt gemaakt door vrouwen van De Feeks.

1978 lesbiese maand Nijmegen
Lesbies feministies genootschap de Knalpot organiseert in juni 1978 een lesbiese maand

meer foto's en affiches 1978-1979