Vrouwentongen jaargang 1


Vrouwentongen nulnummer 1977

REDACTIONEEL
  Hallo allemaal,
Dit is het eerste nummer van het Nijmeegse vrouwenblad 'Vrouwentongen', genoemd naar de plant met diezelfe naam. Deze plant heet ook wel Sanseveria. Ze is erg sterk, groeit recht omhoog en blijft maar doorgroeien, en ze heeft lange, scherp gepunte bladeren. Deze eigenschappen willen wij, in figuurlijke zin, ook aan dit blad toeschrijven. Bovendien willen we een hoop vrouwentongen aan het woord laten en in beweging zetten. Er dient dus wel wat waargemaakt te worden...
Vrouwentongen moet er zijn om te informeren, te amuseren, ervaringen uit te wisselen, akties te ondersteunen en te stimuleren, om kritiek te spuien, antwoord te geven op vragen. Vrouwentongen moet een blad worden voor en door de vrouwenbeweging.
Maar wat is in godsnaam de vrouwenbeweging? Dolle Mina, Wij Vrouwen Eisen, 't Vrouwencentrum, COC-vrouwen, vrouwenpraatgroepen? Zeker, zij horen er allemaal bij, en nog veel meer groepen van vrouwen die bij elkaar gaan zitten om iets te bereiken dat zij de moeite waard vinden. Maar er is nog veel meer. Er zijn vrouwen die 's morgens onder het koffiedrinken met elkaar afspreken om op elkaars kinderen te passen, of voor elkaar boodschappen te doen, zodat ider af en toe eens wat tijd voor zichzelf heeft. Of vrouwen die het hele zaakje thuis voor een dag in de steek laten en met z'n allen naar Amsterdam gaan. Voor al die vrouwen is dit blad.
Wij, de redaktie, zijn voortgekomen uit 't Vrouwencentrum Nijmegen. We willen echter niet alleen over het Centrum schrijven, en we willen zeker niet alleen schrijven. Daarom doen we een beroep op alle lezeressen om ons suggesties, kritiek en zo mogelijk kopie toe te sturen (postbus 1484). Zet de tongen eens in beweging!! De redaktie.
  

INHOUD oa.:

  • De Feeks: nieuw vrouwencafé en -boekhandel
  • "Mijn werk is eigenlijk een vorm van luxe", interview met een medewerkster aan het Vrouwencentrum
  • "Het kraakt in de Fransestraat" Aktie!
  • Gezondheidszorg: zwartboek bevallingen
  • Heksencollege
  • Politie, blijf van ons lijf!!!
  LEES ONLINE

vrouwenbeweging Nijmegen 1977
10 mei 1977: In de Lindenberg Nijmegen, tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst, voeren Nijmeegse vrouwen en Rooie Flikkers aksie tegen de dreigende sluiting van abortuskliniek Bloemenhove.
De Lindenberg Nijmegen 10 mei 1977: tijdens een CDA-verkiezingsbijeenkomst, voeren Nijmeegse vrouwen en Rooie Flikkers samen aksie tegen de sluiting van abortuskliniek Bloemenhove. Zie ook het Polygoon Journaal.

1977 De Feeks oprichting
Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks start eind 1977 een vrouwenboekhandel. Een vrouwenkafee en vrouwendokumentatiecentrum volgen begin 1978. Zie: Vrouwentongen 1977 nr 0.

1978 Heksennacht Nijmegen
zomer 1977: initiatiefneemsters van De Feeks Nijmegen in het pand aan de Eiermarkt voor de verbouwing, vlnr: Veronie Koopmans, Wies van den Bosch, Lan Tan, Laurette Baten, Vera Verkooijen, Ineke van Mourik. Op de foto ontbreken initiatiefneemsters Kiddy Kempers, Andrea van Mil en Frances Nijssen.

meer foto's en affiches 1970-1977